شرایط اولیه ثبت نام:


  • ویژه طلاب حوزه علمیه قم
  • سابقه و تجربه فعالیت های فرهنگی و تربیتی
  • اتمام مقدمات برای مدرک لیسانس و اتمام سطح برای مدرک دیپلم و سیکل
  • حداقل سن 25 سال و حداکثر 30 سال ( متولدین 68 تا 73)
  • مدت یکسال زمان دوره آموزشی چشمه جاری 2

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است .