کتابخانه معرفتی مربی
سید صادق موسوی  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۳   0 نظر

مخاطبان اصلی مجموعه «تربیت با کتاب» مربیان و والدینی هستند که بارها در کلاس های تربیتی و یا در جلسه های مشاوره، از اساتید و مشاوران خواسته اند تا کتابی سودمند برای مطالعه خود یا فرزندشان به آنها معرفی کنند؛ اما معمولا پاسخی درخور و قانع کننده نگرفته اند.
در شرایط کنونی، معرفی کتاب های خوبی که پاسخ گوی نیاز تربیتی والدین و مربیان باشند، کار ساده ای نیست و دشوارتر از معرفی چنین کتابی به این دو گروه، پیشنهاد کتاب های جذاب و البته ارزشمند به نوجوان ها است.

برای پر کردن این کمبود و پاسخ به نیاز سه گروه «مربیان و معلمان و مبلغان»، «والدین» . «متربیان نوجوان» به کتاب های سودمند و دارای رویکرد تربیتی، باید کتاب هایی برای هر یک از این سه گروه شناسایی و معرفی شوند.
مجموعه تربیت با کتاب، دستاورد یک طرح پژوهشی با همین هدف است و «کتاب خانه معرفتی مربی» جلد دوم از این مجموعه است. در این کتاب 100 عنوان از کتاب های مناسب برای نیازمندی های معرفتی مربیان معرفی شده است.

بخش اول: اخلاق
بخش دوم: اندیشه امام و رهبری
بخش سوم: انقلاب اسلامی
بخش چهارم: تاریخ
بخش پنجم: غرب شناسی
بخش ششم: فرق و ادیان

ثبت نظرات
علیرضا باقری 30 خرداد 1396
 15  25 پاسخ
سلام این یک نظر است که به صورت تستی در اینجا وارد شده است و این متن هیچ معنا مفهوم خاصی ندارد.
علیرضا باقری 30 خرداد 1396
 15  25 پاسخ
سلام این یک نظر است که به صورت تستی در اینجا وارد شده است و این متن هیچ معنا مفهوم خاصی ندارد.