برگزاری دوره اختبار و شناسایی افراد پذیرفته شده
برگزاری دوره اختبار و شناسایی افراد پذیرفته شده  ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۴  118   0 نظر
 

زمان کلاسها: صبح روزهای زوج از ۴ مرداد به مدت سه هفته

ثبت نظرات
علیرضا باقری 30 خرداد 1396
 15  25 پاسخ
سلام این یک نظر است که به صورت تستی در اینجا وارد شده است و این متن هیچ معنا مفهوم خاصی ندارد.
علیرضا باقری 30 خرداد 1396
 15  25 پاسخ
سلام این یک نظر است که به صورت تستی در اینجا وارد شده است و این متن هیچ معنا مفهوم خاصی ندارد.