دوره آموزشی تربیتی میثاق 1 و 2

ویژه مسئولین ومربیان مجموعه های برتر کشور

فروردین -1395  / قم المقدسه

اهداف دوره:

تعمیق نگرش ها نسبت به تربیت دینی

ارتقا و هدایت انگیزه  فعالیت های تربیتی

تعمیق نگرش ها نسبت به قالب های تربیتی

ارتقای سطح دانش در عرصه مهارت های بعد از بلوغ

ارتقای سطح دانش در عرصه مهارت های قبل از بلوغ

ارتقای سطح دانش  نسبت به آسیب ها و مشکلات تربیت مربیان

سرفصل های آموزشی:

 وظایف مربی  

حلقه داری تربیتی

نقش محبت در تربیت

ضرورت و مفهوم تربیت  

روش تربیت کودک در عصر حاضر

گام های مقدماتی مربی در عرصه تربیت

 آسیب ها و مشکلات مربی در عرصه تربیت

همایش با موضوع :

درس اخلاق ( حجت الاسلام دکترآقا تهرانی)

نذر و وقف فرهنگی در عرصه تربیت (حاج حسین یکتا)

انسان از نگاه غرب (آیت الله حائری شیرازی(رحمه الله علیه))